Split

Doktor Joško Markić: U Splitu nedostaje liječnika, sestara, pedagoga, psihologa ali i političke volje da se stanje popravi

Danas obilježavamo Svjetski dan mentalnog zdravlja. Prema Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 2012.-2020. mentalno zdravlje djece i adolescenata je jedan od prioriteta Republike Hrvatske. Nažalost, stanje u Splitu je nezadovoljavajuće, tvrdi splitski gradski vijećnik doc.dr.sc. Joško Markić.

KBC Split je jedina bolnica ove razine u Hrvatskoj koja nema stacionarni odjel dječje i adolescentne psihijatrije, a i dostupnost ambulantne zaštite je nedostatna. Nedostaje liječnika i ostalih stručnjaka (psiholozi, socijalni radnici, socijalni pedagozi, medicinske sestre), ali možda više od svega, nedostaje političke volje da se stanje poboljša.
Mentalno zdravlje te duševne bolesti i poremećaji djece i adolescenata jedan su od vodećih javnozdravstvenih problema. U fokusu dječje i adolescentne psihijatrije je dobrobit pacijenta i njegove obitelji. Ovo je izrazito preventivna struka, jer prevenira psihičke poremećaje u odrasloj dobi. Smatra se da oko 50% odraslih psihičkih poremećaja započinje već u djetinjstvu, a čak oko 70% problema u dječjoj dobi se može povoljno liječiti ranom intervencijom i terapijom. Stoga je interes svih da imamo dobro razvijene službe za dječje mentalno zdravlje. Istraživanja cost- benefit studija ukazuju da svaka kuna uložena u ranu intervenciju uštedi 7 puta veći iznos
– tvrdi Markić i dodaje da čak 20% djece i adolescenata pati od nekog poremećaja mentalnog zdravlja poput depresije, poremećaja prehrane ili ponašanja, anksioznosti, autizma… Dakle više od 100.000 djece treba psihološku pomoć.

Nažalost, nedostatna psihijatrijska usluga u odnosu na velike potrebe ove maloljetničke populacije je razlogom da se liječi ili su u praćenju stručnjaka samo njih oko četvrtina. Važno je ukazati na potrebu donošenja nacionalnih programa za prevenciju psihičkih poremećaja. Zaštita mentalnog zdravlja ne smije biti marginalizirana. Situacija u Dalmaciji je loša i skrb za mentalno zdravlje djece i adolescenata ne smije i dalje biti lošija nego u drugim dijelovima Hrvatske. Stoga nam jedan od važnijih prioritet u Splitu treba biti borba za poboljšanje dostupnosti skrbi za mentalno zdravlje djece i adolescenata – zaključio je Markić.

Podijeli, neka i drugi vide.

NAJNOVIJE

/* ]]> */