PLUS Hrvatska

CIJELA OBITELJ RAZMIŠLJA O ODLASKU: Ostavit ćemo sve ovoj državi pa nek oni muzu ovce

Poljoprivrednik Dubravko Asić iz Bapske pokraj Iloka, koji je još od lani kovao planove o razvoju svoje nove farme muznih ovaca, svoje je naume zbog problema s HEP-om morao stopirati.

Naime, kada je zatražio priključak na struju, dogovorili su mu da je farma udaljena više od 400 metara od zadnjeg priključka te da mu za napajanje strujom treba izrada elaborata, nakon kojeg će dobiti troškovnik za priključak.

‘Ako za struju moram toliko dati, sve ću ostaviti državi’
“Rekli su mi da je farma udaljena 460 metara od zadnje kuće pa zbog tih šezdeset metara moram sve posebno platiti. Tražili su me da prvo platim elaborat, što zapravo znači da prvo nešto trebaš platiti da bi doznao koliko te to košta. A spominje se cifra od oko 150.000 kuna, što je više nego što sam uložio u gradnju same farme, oko 140.000 kuna, a ostatak do 50.000 eura je za opremu i muzilište”, opisuje situaciju za Novac.hr razočarani Dubravko.

S njim su trebali raditi i sin i kćer, koji su završili poljoprivrednu školu, međutim sada i oni razmišljaju od odlasku iz zemlje. Na pitanje što ako je sve po propisima i priključak moraju sufinancirati odgovara: “Ako za struju moramo toliko dati, dakle više nego za farmu, spremni smo sve ovo prodati i ostaviti državi farmu zajedno sa zemljom pa nek’ se pitaju zašto im odlaze ljudi i nek’ se oni bave poljoprivredom i muzu ovce ako im se isplati.”

Pojašnjenje HEP-a
O svemu su se oglasili i iz Odnosa s javnošću vinkovačkog HEP-a. Navode da se “naknada za priključenje novih korisnika na elektroenergetsku mrežu utvrđuje sukladno odredbama akta Hrvatske energetske regulatorne agencije “Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže”.

Naknadu za za priključenje građevine unutar 400 metara od najbliže postojeće transformatorske stanice, navode, određuju prema jediničnoj cijeni i priključnoj snazi, a sve troškove stvaranja tehničkih uvjeta u mreži dužan je financirati operator distribucijskog sustava.

No, za građevinu krajnjeg kupca čije se obračunsko mjerno mjesto nalazi izvan kruga od 400 m od najbliže postojeće transformatorske stanice, naknada se utvrđuje temeljem jedinične cijene priključne snage ili stvarnog troška priključenja, pri čemu stvarni trošak obuhvaća troškove priključka građevine krajnjeg kupca na mrežu niskog napona i udio krajnjeg kupca u financiranju stvaranja tehničkih uvjeta u mreži niskog napona. Taj udio iznosi 50 posto, a utvrđuje se elaboratom. Navode kako je u Asićevom slučaju izrada elaborata u tijeku te da bi ih taj eleborat trebao dovesti do thničkog rješenja i iznosa naknade.

Podijeli, neka i drugi vide.

NAJNOVIJE

/* ]]> */